sfeerbeeld

Interim lijn- en projectmanagement

Vaak worden externen gebruikt om lastige besluiten te nemen. De boodschap van het management wordt door een andere mond gebracht, waardoor de kracht ervan verloren gaat. De wijze waarop ik interim management zie en tot uitvoering breng is anders.

Een interim manager van IJsbreker is zowel inlevend als analytisch. Hij of zij voelt direct waar situaties vastzitten en brengt deze waarneming terug naar betrokkenen; of dat nu medewerkers of directeuren zijn. Dat terugbrengen gebeurt op een luchtige manier, echter zonder de boodschap te ontkrachten. Daardoor smelt het spreekwoordelijke ijs en worden zaken bespreekbaar. Terwijl op deze wijze ruimte voor verbetering wordt gecreëerd, worden ondertussen bedrijfsprocessen doorgrond en verbeterd.

Interim managers van IJsbreker leveren een bijdrage aan veranderingsprocessen in organisaties. Mensen willen best veranderen, maar meestal niet veranderd worden. Ik geloof heilig in verandering van binnenuit. Daarop is de leiderschapsstijl gebaseerd.

IJsbreker heeft op diverse plekken op interim basis lijn- en projectmanagementrollen ingevuld, variërend van het in gebruik nemen van informatiesystemen tot het professionaliseren van front offices.