sfeerbeeld

Detachering, maar dan anders

IJsbreker werkt als verbinder tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers. Steeds meer wordt zichtbaar dat mensen als zzp-er aan de slag gaan en zich per opdracht laten inhuren. Ook opdrachtgevers zien in toenemende mate dat er zich onder zzp-ers zeer gekwalificeerde krachten bevinden. Zo ook in het netwerk van IJsbreker.

IJsbreker brengt graag de verbinding tot stand tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Anders dan bij detachering vaak het geval is, is IJsbreker bij voorkeur geen contractpartij in een dergelijke situatie. In veel gevallen leidt dit toch alleen maar tot een overbodige schakel. Bovendien zijn de mensen in het netwerk van IJsbreker allemaal professional en gewend om opdrachten zelfstandig tot een goed einde te brengen.

Als er echter toegevoegde waarde zit in verdere betrokkenheid van IJsbreker in het traject, bijvoorbeeld omdat de opdrachtgever coördinatie van buitenaf op het traject wil of het gewenst acht dat er een schaduwrol wordt ingevuld, dan kan IJsbreker ook de opdracht aannemen en andere netwerkers inhuren.

Dus als je behoefte hebt aan een zelfstandig professional of wilt sparren over oplossingsrichtingen voor een probleem, neem dan contact op.