Welkom bij IJsbreker

U wilt een beter resultaat voor uw organisatie….
 • U wilt uw bedrijfsresultaat verbeteren. U zoekt iemand die u helpt bij de analyse en het inrichten van de nieuwe organisatie.
 • Uw middenmanagement stuurt het primaire proces goed. Toch dragen de medewerkers uw nieuwe plannen niet. U zoekt advies en begeleiding om uw verandertraject tot een goed resultaat te brengen.
 • U ontwikkelt nieuwe activiteiten. Het ontbreekt aan ervaring en/of capaciteit om dit aan te sturen. U zoekt een kwartiermaker.
 • Uw team is onderbezet. U hebt een manager nodig. Iemand die snel invoegt, vertrouwen krijgt en zorgt dat het voor elkaar komt. 
 • Het loopt niet in of tussen teams en u zoekt een wezenlijke oplossing.
 • U zoekt naar een sparringpartner of coach voor uzelf of uw organisatie.

De resultaatgerichte aanpak met de menselijke maat paste goed bij onze insteek om te veranderen naar een klantgedreven organisatie.

Paul van Roosmalen, directeur bestuurder
IJsbreker/Joost Maas

Ir. Joost Maas, interim manager, adviseur en procesbegeleider in duurzame organisatieverandering, versterkt uw organisatie.

 • 20 jaar ervaring in interim management en advies;
 • technisch bedrijfskundig ingenieur met aandacht voor de menskant van verandering;
 • Prosci® en Cultural Transformation Tools® gecertificeerd;
 • vooral werkzaam in energie, mobiliteit en huisvesting.
Waarom Joost?
 • Brengt scherpte, nieuwe energie en ontspanning. Krijgt snel vertrouwen.
 • Doorziet direct waar de problemen zitten, heeft daarbij oog voor de onderstroom, datgene wat niet wordt gezegd, maar wel aanwezig is.
 • Zet mensen in hun kracht, laat hen inzien dat ze zelf verantwoordelijk en zelfsturend zijn.
 • Is een out of the box denker.
 • Heeft resultaatgerichte ondernemerskracht.

Meer over Joost.

Kortom: Joost staat voor een positieve, oplossingsgerichte aanpak.

In het leven zijn geen oplossingen, er zijn krachten werkzaam: je moet ze hanteren en de oplossingen volgen vanzelf.

Antoine de Saint-Exupéry