Interim (verander) management

Inmiddels heb ik jarenlang ervaring als interim manager in verschillende rollen:

  • kwartier maken en opzetten van compleet nieuwe afdelingen;
  • professionaliseren van afdelingen;
  • in gebruik nemen van nieuwe informatiesystemen;
  • opvangen van verlof of ziekte.
IJsbreker Joost Maas Management Advies Duurzame Verandering
IJsbreker brengt de stroom op gang

Vaak gebruikt men een interim manager om lastige besluiten op hardhandige wijze in de organisatie door te voeren. Als de interim manager vertrokken is blijven de medewerkers veelal vertwijfeld achter. De wijze waarop ik interim management zie en tot uitvoering breng is anders.

Mijn visie is dat de mensen in de organisatie uiteindelijk ‘de verandering maken’. Daarom is een goede interim manager zowel analytisch als inlevend. Ik zorg ervoor dat mensen zich van binnenuit aan plannen en doelen verbinden. Zo krijgt u een blijvend beter resultaat voor uw organisatie.

Als het ijs is gebroken, komt de onderstroom boven

Joost Maas
Fasen in een interim traject
  1. Het traject start met een gesprek over het gedefinieerde resultaat. Is dit wat de organisatie werkelijk nodig heeft? Of zit er iets anders onder?
  2. Ik breng in beeld hoe het met de sense of urgency staat. Hoe kijkt de rest van de organisatie naar het plan? Hoe belangrijk vindt men het?
  3. Mogelijk krijgt mijn opdrachtgever nu een opdracht van mij: opnieuw de zeepkist op. Ik help de juiste boodschap te formuleren, mede naar aanleiding van wat ik heb opgevangen.
  4. Ik ga het gesprek aan met het middenmanagement: zijn de medewerkers al aan boord? Wat houdt hen tegen? Ik help de managers hun rol als veranderaar in te vullen, naast het aansturen van de dagelijkse operatie.
  5. We meten de voortgang, bijvoorbeeld door gebruik te maken van  Prosci® hulpmiddelen (denk aan ADKAR®).
  6. Het werk is gedaan als het resultaat is bereikt en geborgd. Als ik vertrek is er weer ‘flow’ in de organisatie.

Hebt u een ijsbrekende interim manager nodig in uw organisatie? Mail me of bel 06 – 533 15 744 voor een afspraak.