Joost Maas

Mensen willen best veranderen!

In mijn beleving willen mensen best veranderen, maar liever niet veranderd worden. Ik zie het als een van mijn taken de intrinsieke motivatie van mensen aan te raken en te (re-)activeren. Het creëren van draagvlak en draagkracht zie ik als een van de cruciale pijlers voor duurzame verandering.

Mensen als krachtigste kapitaal

Dat is een van de uitgangspunten van waaruit ik mijn werk doe. Hieronder staan er nog een paar.

  • Een gestructureerde aanpak, ook voor de menskant van verandering.
  • Draagvlak en samenwerking als middel voor het bereiken van duurzame resultaten.
  • Constructieve conflicten in plaats van confrontatie en dwang.
  • Open en eerlijke communicatie.
Werken met de onderstroom

Resultaten bereik ik door het stellen van doelen, het maken van en sturen op harde mijlpalen. Of door het inrichten van een organisatiestructuur en het ontwerpen van een nieuw werkproces. Echter, minstens zo belangrijk is de onderstroom, datgene wat volop aanwezig is, maar niet wordt besproken:

  • er worden vaak afspraken uitgesteld of niet nagekomen;
  • een MT stelt in woord prioriteiten, maar niemand merkt er iets van;
  • er wordt ja gezegd, nee gedaan;
  • er wordt veel over elkaar gesproken en weinig met elkaar;
  • mensen gaan de confrontatie uit de weg, geven elkaar geen feedback;
  • mensen schikken zich in een verandering, maar vertonen (onbewust) lijdzaam verzet.

Om werkelijk tot duurzaam resultaat te komen, richt ik mij – samen met de mensen waarmee ik werk – op het bovenbrengen en bespreekbaar maken van de onderstroom.

Joost kan benoemen waar het wringt, wat je daar zelf aan bijdraagt en prikt nog een niveautje dieper.

Sjoukje Hettema, NS Groep

Zo leggen we een (nieuwe) basis voor wederzijds respect en vertrouwen. Daarmee creëren we ruimte om mensen weer te laten groeien. Zo ontstaat een blijvend beter resultaat.

Hoe lukt het wel?!

“Wat kan wel?”, “Wat is er nodig om het wel voor elkaar te krijgen?”, “Wat heb jij nodig om dit op te lossen”, dat zijn vragen die ik regelmatig stel.

De nadruk leggen op wat er mogelijk is, in plaats van stil blijven staan bij wat er allemaal niet kan. Samen een plan maken en structuur aanbrengen. Vervolgens de neuzen richten, de energie bundelen, iedereen stimuleren om het beste uit zichzelf te halen. Zo gaan we samen op pad in de richting van het gedefinieerde resultaat.

Ik spreek mensen aan op waar ze goed in zijn én waar ze niet goed in zijn. Zo komen potentieel en mismatch naar boven. Bij mij kan alles gezegd worden. Daarnaast kan ik ook alles zeggen, omdat ik confronterend ben zonder bedreigend te zijn. 

Als je een schip wil bouwen, roep dan geen mannen bij elkaar om hout te verzamelen, het werk te verdelen en orders te geven. In plaats daarvan, leer ze verlangen naar de enorme eindeloze zee.

Antoine de Saint-Exupéry
Thuis pakken we ook wel eens wat aan….

Ik ben gelukkig getrouwd met Nanske Kuiken (1971) en heb 2 prachtige kids: Marije (2001) en Jilles (2004). Sinds 2014 bewonen we een eeuwenoude boerderij die we grondig hebben verbouwd.

Joost Maas IJsbreker Management Advies Duurzame Verandering Leusbosch
Thuis pakken we ook wel eens wat aan….

Ik volg de ontwikkelingen rond duurzaamheid met veel interesse. Als commissaris bij een woningcorporatie heb ik de portefeuille verduurzamen woningbezit. Thuis hebben we inmiddels voldoende zonnepanelen voor onze jaarlijkse energievoorziening. De volgende stap is de boerderij van het gas af krijgen.

Joost Maas IJsbreker Management Advies Duurzame Verandering bergen
Inspiratie in de bergen

Mijn eigen inspiratie vind ik op Oerol, in de bergen, op de schaats of al zeilend. Ik tennis, voetbal en houd van spelletjes (winnen ). Daarnaast geniet ik op ons erf van de overgang van de seizoenen (zaaien, bewerken, oogsten, verwerken, rust).

Meer weten?

(klik hieronder)

Opleiding

TU Eindhoven: Technische Bedrijfskunde (Ir.)
NS: Training Persoonlijk Functioneren
ITIP: Driejarige integrale psychologische opleiding
Pentascope: Adviesvaardigheden
De Baak: Management van mensen
Barrett Values Centre: Cultural Transformation Tools® 
NIROV: Volkshuisvestingbeleid
ITIP: Energetische opleiding en Psychodramatische werkvormen
The People Side of Change: Prosci® Change Practitioner
Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties: De nieuwe commissaris
Systeemdenken


Werkervaring

1992 – Koninklijke Luchmacht – dienstplichtig officier bij afdeling bedrijfsvoering
1995 – NS Cargo (nu DB Schenker) – project- en afdelingsmanager
2000 – Pentascope – ‘implementeren is ons vak’ consultant en teammanager
2006 – IJsbreker Interim & Inspiratie – zelfstandig Interim Manager en Adviseur


Opdrachtgevers en sectoren

Energie
Liander, Enexis

Mobiliteit
NS, Provincie Utrecht (OV concessies), RET

Woningcorporaties
St Joseph (nu: Welbions), Woonbedrijf Ieder1, Mercatus, Portaal, WBSG, Standvast Wonen, Woonwaarts

Waterschappen
Rijn en IJssel, Aquon

Onderwijs
HAN, Fontys, BOOR

Gemeenten
Velsen, Ede, Vianen, Heerde

Transport en Logistiek
Frans Maas, G. Snel, NS Cargo, PcM Distributiebedrijf, Locon

Sinds 2018 ben ik ook commissaris bij een woningcorporatie in Twente die zich specifiek toelegt op jongerenhuisvesting.


Rollen

Interim (verander)manager
Adviseur in verandertrajecten
Kwartiermaker
Sparringpartner en (team)coach
Begeleider van effectieve en inspirerende programma’s en bijeenkomsten