Referenties

Koen Radstake, Gemeentesecretaris Gemeente Velsen

Joost is in de gemeente Velsen werkzaam geweest als begeleider van een veranderproces binnen bedrijfsvoering, gericht op versterking van de samenwerking tussen afdelingen en afdelingsmanagers. Ik heb Joost ervaren als een prettige man, die door zijn rustige stijl ook in spannende omstandigheden in staat is om verbinding te houden met alle betrokkenen. Joost is theoretisch goed onderlegd in de diverse aspecten van veranderkunde, en weet dat ook goed om te zetten in praktische daden.

Een bijzondere kracht van Joost is het faciliteren van groepsgesprekken, juist ook als er (soms onderhuids) spanning op zit. Uiteindelijk heeft Joost een belangrijke rol gespeeld in het nader uitwerken van een nieuw organisatiemodel in onze gemeente. Ik kan Joost van harte aanbevelen als leidinggevende of adviseur bij verandertrajecten.

Esther Lamers, Directeur Bestuurder Woningcorporatie Woonwaarts

Joost coördineerde als programmamanager de harmonisatie van processen van twee organisaties als start van een fusie. Hij hield hiermee de belangen van alle betrokkenen goed in balans en bleef daarbij slagvaardig. Joost combineert een zakelijke insteek met een menselijke aanpak.

Sjoukje Hettema, NS Groep
sjoukje hettema

Joost is iemand waarmee je wil sparren als je vastloopt in het realiseren van je doelen. Hij helpt in alle rust de essentie van je vraag te achterhalen, kan benoemen waar het wringt, wat je daar zelf aan bijdraagt en prikt nog een niveautje dieper. Hij staat klaar om je on the job te helpen om de verandering tot stand te brengen: met raad en daad, ingestoken vanuit zijn onderzoekende en pragmatische houding en het gevoel voor de andere mensen in je omgeving. Hij heeft een prettige energie, denkt in kansen en in mogelijkheden, realiseert zijn eigen dromen en kan zich ook ten dienste stellen van die van anderen. 

Paul van Roosmalen, Directeur Bestuurder Woningcorporatie
paul van Roosmalen

IJsbreker heeft samen met ons de organisatie van de afdeling Wonen van Woonbedrijf Ieder1 aangepast. De resultaatgerichte aanpak met de menselijke maat paste heel goed bij onze insteek om te willen veranderen naar een klantgedreven organisatie.

Ursula Jager, Transitiemanager (destijds Hoofd Bedrijfsbureau Exploitatie RET)
ursula jager

Joost heeft mij in mijn eerste jaar bij de RET geholpen mijn afdelingsteam op de rails te krijgen door mee te denken over teambuildingsessies en deze te begeleiden. Onze samenwerking liep uitstekend o.a. door de scherpe observaties van Joost, zijn kennis en ervaring met uiteenlopende werkvormen, creatieve oplossingen en zijn gevoel voor humor. Daarnaast heeft Joost mij geholpen met de voorbereidingen op de medewerkerssessies waar dezelfde kwaliteiten een belangrijke bijdrage hebben geleverd. In samenwerking met een andere consultant heeft Joost het vervoerplanproces in kaart gebracht waarbij weer heel andere kwaliteiten werden ingezet. Joost is vooral een breed inzetbare consultant met de juiste verhouding In denken, intuïtie en handelen. Ik beveel hem van harte aan.

Ton Beurmanjer, Directeur Bestuurder Woningcorporatie
Ton Beurmanjer

Joost heeft in een periode van een jaar “oude” en “nieuwe” leden van het MT (opnieuw) met elkaar verbonden. Met werkvormen, die ons ook letterlijk dichter bij elkaar brachten, hebben we ons aan elkaar gespiegeld en hebben we individueel en als groep inzicht en vertrouwen gekregen. Joost is de vriendelijke, bedachtzame, onafhankelijke en niet-loslatende derde die steeds nog een dieper laagje weet aan te boren. In twee woorden: degelijk en vrolijk.

Albert Nagtegaal, Persgroep
albert Nagtegaal

Joost is bij PCM Distributiebedrijf in staat geweest de balans tussen flexibiliteit en het borgen van processen flink te verbeteren. Hij heeft bijgedragen aan een betere samenwerking tussen de verschillende afdelingen, waardoor de effectiviteit is toegenomen. Tot slot heeft hij mede gezorgd voor een succesvolle implementatie van ons nieuwe besturingsysteem Paradise.

Marc Bouwmeester, Coacht organisaties en mensen
Marc Bouwmeester

Joost is een ideeën generator. Als ik wat gekke, verrassende, spannende ideeën nodig heb dan bel ik Joost. Joost associeert razendsnel en komt snel op de proppen met bruikbare ideeën. Dat gaat hem moeiteloos af en gaat gepaard met de nodige humor. Joost bedankt voor je inspiratie en ik denk dat je vele anderen daar ook een plezier mee doet.

Marc Linsen, Verandert, verbetert en versterkt organisaties
marc linsen

Ik heb Joost leren kennen als een kundig interim manager met oog voor de mens. Hij weet als geen ander persoonlijke en bedrijfsdoelen op een lijn krijgen en mensen mee te nemen in de richting van gewenste organisatie ontwikkeling. Joost is ervaren, prettig in de omgang, sensitief, weet waar het om draait en is voorzien van een grote mate van zelfkennis. Daarbij heeft hij humor en is prettig om mee samen te werken. Joost kan ik van harte aanbevelen!